Thứ năm, 29/09/2022

Chuyên mục: Tin trong nước

Giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp

Những năm qua Lâm Đồng đã xây dựng thành công và vận hành gần 30 chuỗi sản phẩm an toàn: Các chuỗi điển hình gồm: HTX Anh Đào, HTX DVNN Tổng hợp Tân Tiến, Công ty TNHH.. Xây dựng chuỗi thực phẩm an toàn là việc thiết lập đồng bộ, trình tự các biện pháp…

Xem chi tiết